Welcome
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
บ้านสวนมโนเวชพันธ์โฮมสเตย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บ้านสวนมโนเวชพันธ์โฮมสเตย์

เรื่อง : สานหมวกใบมะพร้าว
..........................
รายละเอียด :

สานหมวกใบมะพร้าวดูกานทํานํ้าตาลมะพร้าวสานตะกร้าใบมะพ้ราวกานทําขนมต้มแปบไทยของเรา

กานขึ้นตาลมะพร้าวและกานทําปุ๋ยอินทรียร์จากขยะในครัวเรืน   กานปรูกผักใช้ปุ๋ยอินทรีย์

..........................
2010-07-08 - 22:59:34